La litografia a Catalunya de 1815 a 1855 : De Josep March a Eusebi Planas

La litografia a Catalunya de 1815 a 1855 : De Josep March a Eusebi Planas

La primera litografia realitzada a l'Estat espanyol fou obra de Josep March, que la féu a Barcelona el 1815. Després, el 1820, l'impressor Antoni Brusi obrí el primer taller litogràfic de caire privat i comercial de tot l'Estat. Noms com ara Montfort, Ferran, Planella, Estivill i algun altre assajar...

Saved in:
Journal Title: Locus Amoenus
Author: Pilar Vélez
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: Catalan
Get full text: http://revistes.uab.cat/locus/article/view/v3-velez
Resource type: Journal Article
Source: Locus Amoenus; Vol 3, (Year 1997).
DOI:
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento (by)
Categories: Social Sciences/Humanities --> Architecture
Social Sciences/Humanities --> Art
Social Sciences/Humanities --> History