La litografia a Catalunya de 1815 a 1855 : De Josep March a Eusebi Planas

La litografia a Catalunya de 1815 a 1855 : De Josep March a Eusebi Planas

La primera litografia realitzada a l'Estat espanyol fou obra de Josep March, que la féu a Barcelona el 1815. Després, el 1820, l'impressor Antoni Brusi obrí el primer taller litogràfic de caire privat i comercial de tot l'Estat. Noms com ara Montfort, Ferran, Planella, Estivill i algun altre assajar...

Guardado em:
Título da revista: Locus Amoenus
Autor: Pilar Vélez
Palavras chave:
Palavras chave traducidas:
Idioma: Catalão
Ligação recurso: http://revistes.uab.cat/locus/article/view/v3-velez
Tipo de recurso: Artigo de revista
Fonte: Locus Amoenus; Vol 3, (Ano 1997).
DOI:
Entidade editora: Universitat Autònoma de Barcelona
Direitos de utilização: Reconocimiento (by)
Matérias: Ciências Sociais e Humanidades --> Arquitetura
Ciências Sociais e Humanidades --> Arte
Ciências Sociais e Humanidades --> História
Resumo: La primera litografia realitzada a l'Estat espanyol fou obra de Josep March, que la féu a Barcelona el 1815. Després, el 1820, l'impressor Antoni Brusi obrí el primer taller litogràfic de caire privat i comercial de tot l'Estat. Noms com ara Montfort, Ferran, Planella, Estivill i algun altre assajaren la nova tècnica entre 1825 i 1840 aproximadament. El 1839, Francesc Xavier Parcerisa inicià l'obra magna de la il·lustració litogràfica: els onze volums amb més de sis-centes làmines dels Recuerdos y Bellezas de España, editats fins al 1872. Però el veritable desenvolupament tècnic de la litografia tingué com a protagonista Eusebi Planas (1833-97), que, format en els millors tallers de París, assolí una elevada qualitat artística comparable a la dels seus col·legues francesos.
Resumo traduzido: The first lithograph to be made in Spain was done by Josep March in Barcelona in 1815. Later, in 1820, the printer Antoni Brusi opened the first private, commercial lithograph workshop in the country. Artist such as Montfort, Ferran, Planella or Estivill tried out the new technique between 1825 and 1840. In 1839 Francesc Xavier Parcerisa embarked on the magnum opus of lithograph illustration: the eleven volumes, containing over six hundred plates, of the Recuerdos y Bellezas de España, which were all published by 1872. But the central figure of the real technical development of the lithograph was Eusebi Planas (1833-97) who, after training at the best workshops in Paris, attained a high artistic quality comparable to that of his French colleagues.