La traducció del cant 6è de l’«Odissea» des de la lingüística de corpus

La traducció del cant 6è de l’«Odissea» des de la lingüística de corpus

Resum: Aquest article és un estudi del model de llengua de quatre traduccions del cant 6è de l’Odissea al català. Les quatre traduccions estudiades són les de Carles Riba publicades en 1919 i 1948, la traducció de Joan Aymerich de 1997 i la de Joan F. Mira de 2011. L’estudi es realitza amb instrumen...

Saved in:
Translated title: Corpus linguistics and the translation of 6th song of the «Odyssey»
Journal Title: Caplletra
Author: Josep R. Guzman
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: Catalan
Get full text: https://ojs.uv.es/index.php/caplletra/article/view/7176
Resource type: Journal Article
Source: Caplletra; No 58 (Year 2015).
DOI: http://dx.doi.org/10.7203/caplletra.58.7176
Publisher: Institut Interuniversitari de Filolologia Valenciana
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd)
Categories: Social Sciences/Humanities --> Language --AMP-- Linguistics
Abstract: Resum: Aquest article és un estudi del model de llengua de quatre traduccions del cant 6è de l’Odissea al català. Les quatre traduccions estudiades són les de Carles Riba publicades en 1919 i 1948, la traducció de Joan Aymerich de 1997 i la de Joan F. Mira de 2011. L’estudi es realitza amb instruments de la lingüística de corpus i des d’una perspectiva descriptiva. Els instruments de la lingüística de corpus ens serveixen per a delimitar aspectes traductològics relacionats amb la simplificació, l’explicitació, la normalització o la interferència i concretats en l’ús dels lemes nocionals en les quatre traduccions. Al seu torn, la perspectiva descriptiva ens permet situar l’ús d’aquests lemes nocionals en el context cultural de cada període històric de les traduccions, i serveix per a poder afirmar que les traduccions es troben vinculades directament al període en què es realitzen i aquesta integració pot permetre, fins i tot, que admeta el fet que una traducció puga arribar a ser profundament personal.Paraules clau: traducció, corpus lingüístics, Odissea, Carles Riba, Joan Aymerich, Joan F. Mira.
Translated abstract: Abstract: This paper is an analysis of four translations into Catalan of the Odyssey 6th song. Two of the texts were translated by Carles Riba, and published in 1919 and 1948, another one by Joan Aymerich in 1997 and the last one was translated by Joan F. Mira in 2011. From a descriptive perspective, the study apply instruments of corpus linguistics to focus on how the four translations deal with aspects related to the field of translation studies, such as simplifi cation, explicitation, normalization, interference and the use of some lemmas. In turn, the analysis allows us to explain the use of these lemmas in the cultural and historical context in which the author translated the text. Results from this analysis show that the translations are directly linked to the period in which they were produced and that this link can be deeply personal.Key words: translation, corpus linguistics, Odissea, Carles Riba, Joan Aymerich, Joan F. Mira.