Canvis de la variabilitat de la freqüència cardíaca (VFC) de jugadors d’hoquei durant el Campionat del Món de 2006

Canvis de la variabilitat de la freqüència cardíaca (VFC) de jugadors d’hoquei durant el Campionat del Món de 2006

L’objectiu de l’estudi és determinar els canvis de la variabilitat de la freqüència cardíaca (VFC) dels jugadors d’hoquei en el transcurs d’un campionat del món. Van participar a l’estudi els jugadors de l’equip nacional espanyol i es realitzà un registre diari de l’interval R-R (Omegawave System),...

Saved in:
Translated title: Changes in heart rate variability (HRV) in field hockey players during the 2006 World Cup
Journal Title: Apunts: Medicina de l'esport
First author: Gil Rodas Font
Other Authors: Javier Yanguas Leyes;
Carles Pedret Carballido;
Joan Ramos;
Lluís Capdevila Ortís
Language: Catalan
Get full text: http://www.raco.cat/index.php/Apunts/article/view/246215
Resource type: Journal Article
Source: Apunts: Medicina de l'esport; Vol 46, No 171 (Year 2011).
Publisher: Generalitat de Catalunya
Usage rights: però els actes de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial estan subjectes a les condicions d'ús de cada revista i poden requerir el consentiment exprés i escrit d
Categories: Health Sciences --> Sport Sciences
Abstract: L’objectiu de l’estudi és determinar els canvis de la variabilitat de la freqüència cardíaca (VFC) dels jugadors d’hoquei en el transcurs d’un campionat del món. Van participar a l’estudi els jugadors de l’equip nacional espanyol i es realitzà un registre diari de l’interval R-R (Omegawave System), els dies en què es diputaven els partits. Es determinà la freqüència cardíaca basal (FC) i diferents paràmetres de la VFC. Mitjançant un MANOVA, durant 7 partits es compara l’evolució dels valors promig de l’FC i dels diferents paràmetres de la VFC i s’analitzen els contrastos respecte al darrer partit. L’FC presenta un increment progressiu durant els set partits especialment significatiu en l’últim (F(18,6) = 3,27; p = 0,024). Els paràmetres RMSSD i PNN50 presenten una disminució progressiva al llarg del campionat, especialment significativa en el PNN50 (F(18,6) = 2,96; p = 0,034). Respecte als paràmetres de l’espectre de freqüències, LF i LF/HF presenten un increment al llarg dels 7 partits (en l’LF, F(18,6) = 2,72; p = 0,046), i HF va presentant valors inferiors. La VFC disminueix progressivament i es redueixen els valors dels paràmetres relacionats amb l’activitat del sistema parasimpàtic (RMSSD i HF), que són indicatius de bona adaptabilitat psiquicofísica a les càrregues de treball. A la vegada, s’incrementa el valor dels paràmetres relacionats amb l’activitat del sistema simpàtic (LF i LF/HF), que suggereixen un augment de la fatiga i del cansament i una mala adaptabilitat en general. Per això, l’anàlisi de la VFC pot ser un bon marcador individual per monitoritzar l’estat psicofísic, l’adaptabilitat cardiovascular a l’esforç i un possible estat de sobrecàrrega física dels esportistes en les competicions.
Translated abstract: The aim of this study is to determine the changes in heart rate variability (HRV) in field hockey players during the course of a world championship. The Spanish national team took part in the study by making daily records of the R-R interval (Omegawave System) on the days when matches took place. The baseline heart rate (HR) and several parameters of HRV were measured. The evolution of the average values of the HR and the various parameters of HRV during the 7 matches was compared using a MANOVA, the contrasts regarding the last match being analysed. The HR increases progressively during the seven matches, with an especially significant increase in the last match (F(18.6) = 3.27; p=.024). RMSSD and pNN50 parameters progressively decrease throughout the tournament, with an especially significant decrease for pNN50 (F(18.6) = 2.96; p=.034). Regarding the parameters of the frequency spectrum, LF and LF/HF show an increase throughout the 7 matches (for LF, F(18.6) = 2.72; p=.046), and HF presented lower values. HRV decreases progressively and the values of the parameters related to parasympathetic system activity (RMSSD and HF) reduce, which are indicative of good psychic-physical adaptability to the workload. At the same time, the value of the parameters related to sympathetic system activity (LF and LF/HF) increases, suggesting an increase in fatigue, tiredness and poor adaptability in general. Consequently, the analysis of HRV may be a good marker for monitoring the psychic-physical state, cardiovascular adaptability during exercise and a possible state of physical overload in athletes participating in competitions.