El Campus Virtual de la UOC, un campus en contínua evolució

El Campus Virtual de la UOC, un campus en contínua evolució

Aquest article comença amb una descripció de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) i del seu entorn educatiu. Això es realitza cobrint els diferents elements en el procés d'ensenyament-aprenentatge. També abasta la idea de campus virtual conceptualment, enumerant les seves funcions i opcions prin...

Saved in:
Translated title: The Virtual Campus of the UOC, a campus in continuing evolution
El Campus Virtual de la UOC, un campus en continua evolución
Journal Title: Educar
Author: Montse Guitert i Catasús
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: Catalan
Get full text: http://educar.uab.cat/article/view/v25-guitert
Resource type: Journal Article
Source: Educar; No 25 (Year 1999).
DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/educar.299
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento (by)
Categories: Social Sciences/Humanities --> Education --AMP-- Educational Research
Abstract: Aquest article comença amb una descripció de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) i del seu entorn educatiu. Això es realitza cobrint els diferents elements en el procés d'ensenyament-aprenentatge. També abasta la idea de campus virtual conceptualment, enumerant les seves funcions i opcions principals. El document acaba indicant una de les principals característiques de la UOC. Aquesta és el seu canvi continu d'adaptació en relació a: noves necessitats i nous canvis en les tecnologies de la informació i la comunicació.
Translated abstract: This paper starts with a description of the UOC (Open University of Catalonia) and its educational environment. This is done covering the different elements in the teachinglearning process. It also covers the virtual campus idea conceptually, listing its functions and main options. The paper ends specifying one of the main features of the UOC. This is its continuous change to adapt to both: new needs and new changes in the information and communication technologies.
Este artículo comienza con una descripción de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) y de su entorno educativo. Esto se realiza cubriendo los diferentes elementos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También abarca la idea de campus virtual conceptualmente, enumerando sus funciones y opciones principales. El documento termina indicando una de las principales características de la UOC. Esta es su cambio continuo de adaptación en relación a: nuevas necesidades y nuevos cambios en las tecnologías de la información y la comunicación.