La traducció del Càntic dels Càntics de Carles Riba

La traducció del Càntic dels Càntics de Carles Riba

s molt coneguda i ben estudiada la trajectria de Carles Riba com a traductor dels clssics grecs (Xenofont, Plutarc, Homer, Sfocles, Eurpides, squil) i dimportants autors llatins (Virgili), anglesos (Edgar A. Poe) i alemanys (Rilke, Hlderlin). En canvi, les versions de llibres bblics Cntic dels Cntic...

Guardado em:
Título traduzido: Carles Riba’s translation of the Song of Songs
Título da revista: TAMID. Revista Catalana Anual d´Estudis Hebraics
Primer autor: Joan Ferrer
Outros autores: Francesc Feliu
Palavras chave traducidas:
Idioma: Indeterminado
Ligação recurso: http://revistes.iec.cat/index.php/tamid/article/view/54720
Tipo de recurso: Artigo de revista
Fonte: TAMID. Revista Catalana Anual d´Estudis Hebraics; Vol 8, (Ano 2012).
Entidade editora: Institut d'Estudis Catalans
Direitos de utilização: Reconocimiento (by)
Matérias: Ciências Sociais e Humanidades --> Língua e Linguística
Ciências Sociais e Humanidades --> Literatura
Ciências Sociais e Humanidades --> Religião
Resumo: s molt coneguda i ben estudiada la trajectria de Carles Riba com a traductor dels clssics grecs (Xenofont, Plutarc, Homer, Sfocles, Eurpides, squil) i dimportants autors llatins (Virgili), anglesos (Edgar A. Poe) i alemanys (Rilke, Hlderlin). En canvi, les versions de llibres bblics Cntic dels Cntics i Rut que el gran humanista va fer de lhebreu no han estat mai estudiades de manera monogrfica. Aquest treball s una edici i estudi detallat de la versi del Cntic de Salom. Les notes remarquen les aportacions i vaciŀlacions del traductor en un obra que es publica en un moment decisiu per a la histria de la llengua catalana.Paraules clau: traducci, Cntic dels Cntics, Carles Riba, hebreu
Resumo traduzido: Carles Ribas activity as a translator of Greek classics (Xenophon, Plutarch, Homer, Sophocles, Euripides, Aeschylus) and works of important authors who wrote in Latin (Virgil), English (Edgar A. Poe) and German (Rilke, Hlderlin) is well known and has been widely studied. In contrast, the great humanists translations of books ofthe Bible Song of Songs and the Book of Ruth from Hebrew to Catalan have never been the subject of a monographic study. This piece of work is an edition and a detailed analysis of his version of the Song of Solomon. The notes in the text point out the translators contributions and uncertainties in a work published at a pivotal time in the Catalan languages history.Keywords: translation, Song of Songs, Carles Riba, Hebrew