Paràmetres i indicadors de qualitat en l'avaluació d'una revista electrònica. El cas de BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació

Paràmetres i indicadors de qualitat en l'avaluació d'una revista electrònica. El cas de BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació

L’objectiu de l’article és l’establiment d’un conjunt de paràmetres i indicadors que permetin l’avaluació de revistes electròniques accessibles via web. La metodologia emprada consisteix a analitzar els paràmetres i indicadors genèrics descrits per Lluís Codina i concretar-los, a pa...

Saved in:
Journal Title: BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació
Author: Josep-Manuel Rodríguez-Gairín
Traslated keyword:
Language: Catalan
Get full text: http://bid.ub.edu/06gairi1.htm
Resource type: Journal Article
Source: BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació; No 6 (Year 2001).
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya / Universitat de Barcelona
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd)
Categories: Social Sciences/Humanities --> Information Science --AMP-- Library Science
Abstract: L’objectiu de l’article és l’establiment d’un conjunt de paràmetres i indicadors que permetin l’avaluació de revistes electròniques accessibles via web. La metodologia emprada consisteix a analitzar els paràmetres i indicadors genèrics descrits per Lluís Codina i concretar-los, a partir d’exemples, perquè puguin ser aplicats en un recurs web específic: una revista electrònica. Una vegada definits els indicadors específics, es procedirà a avaluar la revista BiD, de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, amb la finalitat de comprovar-ne la funcionalitat. Del resultat de l’estudi, es destaquen els punts febles que presenta actualment la revista i s’estableix un conjunt de propostes destinades a millorar-los.