La flora i la fauna centreeuropees dels Contes dels germans Grimm i llur correspondència a la traducció al català de Carles Riba

La flora i la fauna centreeuropees dels Contes dels germans Grimm i llur correspondència a la traducció al català de Carles Riba

L’objectiu originari del present treball era estudiar com l’hel·lenista, traductor i escriptor Carles Riba havia escomès la traducció al català dels noms de plantes i animals que apareixen a la versió alemanya dels Contes dels germans Grimm. L’interès del treball derivava de la constatació que Carle...

Saved in:
Translated title: The Central European flora and fauna of the Brothers Grimm tales and their correspondence to the translation into Catalan by Carles Riba
Journal Title: Estudis de Literatura Oral Popular
Author: Macià Riutort Riutort
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: Catalan
Get full text: https://revistes.urv.cat/index.php/elop/article/view/23
Resource type: Journal Article
Source: Estudis de Literatura Oral Popular; No 1 (Year 2012).
DOI: http://dx.doi.org/10.17345/elop2012111-132
Publisher: Universitat Rovira i Virgili
Usage rights: Reconocimiento (by)
Categories: Social Sciences/Humanities --> Folklore
Social Sciences/Humanities --> Literature
Abstract: L’objectiu originari del present treball era estudiar com l’hel·lenista, traductor i escriptor Carles Riba havia escomès la traducció al català dels noms de plantes i animals que apareixen a la versió alemanya dels Contes dels germans Grimm. L’interès del treball derivava de la constatació que Carles Riba havia dut a terme la seva traducció dels contes grimmians quan encara no existien grans obres lexicogràfiques bilingües i quan la llengua encara no havia aconseguit assolir la consolidació del seu estàndard literari, en la qual va cooperar tant Riba amb la seva tasca. Al llarg de la realització d’aquest treball, el seu autor ha constatat, a més a més, que els noms de plantes i animals en els Contes dels germans Grimm apareixen distribuïts en estrats estilístics diferents, de manera que l’estudi de la flora i la fauna a la versió alemanya dels contes es pot constituir en un mètode concloent amb vista a datar el moment de la creació del conte i a localitzar el lloc de redacció, així com amb vista a situar l’origen del conte en un entorn popular o culte.
Translated abstract: The original objective of the present work was to study how the Hellenist translator and writer, Carles Riba, translated into Catalan the names of plants and animals which appear in the Tales of the Brothers Grimm. This interest in his work arose from the realization that the translation was done at a time when there were no great bilingual dictionaries of Catalan nor had the Catalan language reached the definitive standard it has today. A thorough analysis of the work proved that the study of the names of plants and animals in the Tales of the Brothers Grimm can be distributed according to different cultural strata. Thus, the study of the flora and fauna in those Tales can offer definite clues regarding the date and place of the creation of the Tale. It can also establish if it was created within a popular environment or, alternatively, within an educated one.