Review: Carolina Pérez Capelo, Toponimia e variación dialectal. Os topónimos rematados en -oa, -oá, -úa, -uá

Review: Carolina Pérez Capelo, Toponimia e variación dialectal. Os topónimos rematados en -oa, -oá, -úa, -uá

Review: Carolina Pérez Capelo, Toponimia e variación dialectal. Os topónimos rematados en -oa, -oá, -úa, -uá, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2015, 128 páxinas.

Saved in:
Journal Title: Revista Galega de Filoloxía
Author: Paulo Martínez-Lema
Language: Undetermined
Get full text: http://revistas.udc.es/index.php/rgf/article/view/rgf.2016.17.0.1876
Resource type: Journal Article
Source: Revista Galega de Filoloxía; Vol 17, (Year 2016).
DOI:
Publisher: Universidade da Coruña
Usage rights: Reconocimiento (by)
Categories: Social Sciences/Humanities --> Language --AMP-- Linguistics
Abstract: Review: Carolina Pérez Capelo, Toponimia e variación dialectal. Os topónimos rematados en -oa, -oá, -úa, -uá, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2015, 128 páxinas.
Translated abstract: Recensión: Carolina Pérez Capelo, Toponimia e variación dialectal. Os topónimos rematados en -oa, -oá, -úa, -uá, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2015, 128 páxinas.
Resenha: Carolina Pérez Capelo, Toponimia e variación dialectal. Os topónimos rematados en -oa, -oá, -úa, -uá, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2015, 128 páxinas.