Introdución. Bioeconomía, Emprendemento e Territorio

Introdución. Bioeconomía, Emprendemento e Territorio.

Saved in:
Journal Title: Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades
First author: Eduardo Corbelle Rico
Other Authors: Marco Virgilio García Quintela;
María Loureiro García
Language: Undetermined
Get full text: http://www.usc.es/revistas/index.php/semata/article/view/5673
Resource type: Journal Article
Source: Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades; Vol 30, (Year 2018).
DOI:
Publisher: Universidade de Santiago de Compostela
Usage rights: Sin permisos preestablecidos
Categories: Social Sciences/Humanities --> Geography
Social Sciences/Humanities --> Art