O Proxecto Abalar e o Libro Dixital en Galicia (Edixgal)

O Proxecto Abalar e o Libro Dixital en Galicia (Edixgal)

O noso centro participa no Proxecto Abalar e dende os seus inicios vimos utilizando diferentes ferramentas para a mellora da calidade educativa. Neste curso abrangue 4 aulas de 5º e 6º de Educación Primaria cun número total de alumn@s de 92.  Tamén participamos no proxecto Edixgal trata de proporcio...

Saved in:
Título traducido: The Project Abalar and the Digital Book in Galicia (Edixgal)
Journal Title: Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación
First author: Eduardo Rodríguez-Machado
Other Authors: Emilio J. Veiga-Río;
Mercedes González-Sanmamed
Palabras clave:
Palabras clave traducidas:
Idioma: Español
Get full text: http://revistas.udc.es/index.php/reipe/article/view/reipe.2015.0.13.
Tipo de recurso: Documento de revista
Source: Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación; Vol Extra, No 13 (Año 2015).
DOI: http://dx.doi.org/10.17979/reipe.2015.0.13.592
Publisher: Universidade da Coruña / Universidade do Minho
Derechos de uso: Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa)
Categories: Social Sciences/Humanities --> Education --AMP-- Educational Research
Health Sciences --> Psychology, Multidisciplinary
Resumen: O noso centro participa no Proxecto Abalar e dende os seus inicios vimos utilizando diferentes ferramentas para a mellora da calidade educativa. Neste curso abrangue 4 aulas de 5º e 6º de Educación Primaria cun número total de alumn@s de 92.  Tamén participamos no proxecto Edixgal trata de proporcionar aos centros educativos a posibilidade de presentar un proxecto integral para a incorporación de materiais dixitais en todas as materias de 5º e 6º de educación primaria e 1º de ESO, para isto dispoñerán do apoio da Administración en forma de provisión de materiais e libros dixitais, así como dunha contorna virtual de aprendizaxe que permita desenvolver todo o potencial e dea soporte ao proxecto.
Resumen traducido: Our center takes part in the Project Abalar and from his beginnings we come using different tools for the improvement of the educational quality. In this course it covers 4 classrooms of 5th and 6th of Primary Education with a total number of alumn@s of 92. We also inform in the project Edixgal about trade of providing the educational centers with the possibility to present an integral project for the incorporation of digital materials in all the matters of 5th and 6th of primary education and 1st of THAT, for this they will have the support of the Administration in the form of provision of materials and digital books, as well as a virtual congate of learning that allows to develop all the potential and gives support to the project.