Competencia dixital do profesorado na utilización do libro digital E-Dixgal en Galicia

Competencia dixital do profesorado na utilización do libro digital E-Dixgal en Galicia

Neste artigo concrétanse as características que definen o libro dixital e que lle fan resultar atractivo e útil á comunidade educativa. En primeiro lugar, defínese o libro dixital E-Dixgal e concretan as súas características e os problemas e inconvenientes que nos podemos atopar co seu uso. En segun...

Saved in:
Journal Title: Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación
First author: Eduardo Rodríguez-Machado
Other Authors: Emilio J. Veiga-Río;
Santiago Sobrino-Josenje
Palabras clave:
Language: Spanish
Get full text: http://revistas.udc.es/index.php/reipe/article/view/reipe.2017.0.13.2812
Resource type: Journal Article
Source: Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación; Vol Extra, No 13 (Year 2017).
DOI: http://dx.doi.org/10.17979/reipe.2017.0.13.2812
Publisher: Universidade da Coruña / Universidade do Minho
Usage rights: Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa)
Categories: Social Sciences/Humanities --> Education --AMP-- Educational Research
Health Sciences --> Psychology, Multidisciplinary
Abstract: Neste artigo concrétanse as características que definen o libro dixital e que lle fan resultar atractivo e útil á comunidade educativa. En primeiro lugar, defínese o libro dixital E-Dixgal e concretan as súas características e os problemas e inconvenientes que nos podemos atopar co seu uso. En segundo lugar, concretar en qué consiste o E-Dixgal e cómo afecta á introdución do devandito proxecto na aula. Finalmente, obsérvase como está a ser a introdución do libro dixital en relación os novos equipos ultraportátiles, as novas apps, a nova ferramenta de autor para crear contido.