Itinerario de Competencia Dixital: o nivel avanzado

Itinerario de Competencia Dixital: o nivel avanzado

Este artigo está enmarcado dentro do itinerario de competencia dixital (nivel avanzado) proposto pola Comisión TIC da rede permanente de formación do profesorado da Consellería de Educación de Galicia. Este curso desenvólvese totalmente en rede sen que exista previsión de ningunha sesión presencial....

Saved in:
Translated title: Itinerary of Digital Competence: the advanced level
Journal Title: Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación
First author: Eduardo Rodríguez-Machado
Other Authors: Emilio J. Veiga-Río;
Mercedes González-Sanmamed
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: Spanish
Get full text: http://revistas.udc.es/index.php/reipe/article/view/reipe.2015.0.13.599
Resource type: Journal Article
Source: Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación; Vol Extra, No 13 (Year 2015).
DOI: http://dx.doi.org/10.17979/reipe.2015.0.13.599
Publisher: Universidade da Coruña / Universidade do Minho
Usage rights: Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa)
Categories: Social Sciences/Humanities --> Education --AMP-- Educational Research
Health Sciences --> Psychology, Multidisciplinary