Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega

PDF HTML XML DOI ORCID BIBLIO CBP HAP


O Boletín da Real Academia Galega (BRAG) é unha publicación editada dende o ano 1906. Recolle traballos de investigación centrados en distintos aspectos da lingua, cultura e a literatura galegas, e mais outros contributos arredor da figura homenaxeada no Día das Letras Galegas.

Guardado em:
ISSN: 2605-1680
Tipo de recurso: Revista
Web da revista: http://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG
Entidade editora: Real Academia Galega
País: España
Idioma: Galego
Endereço do editor: Rúa Tabernas, nº 11. CP: 15002. A Coruña.
Correio eletrónico: publicacions@academia.gal
Periodicidade: Anual
Direitos de utilização: Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd) http://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/about/submissions#copyrightNotice
Matérias:
Ciências Sociais e Humanidades --> História
Ciências Sociais e Humanidades --> Língua e Linguística
Ciências Sociais e Humanidades --> Literatura
Descrição: O Boletín da Real Academia Galega (BRAG) é unha publicación editada dende o ano 1906. Recolle traballos de investigación centrados en distintos aspectos da lingua, cultura e a literatura galegas, e mais outros contributos arredor da figura homenaxeada no Día das Letras Galegas.