EDUCADE: Revista de Educación en Contabilidad, Finanzas y Administración de Empresas
ISSN: 2173-478X
Web da revista: http://www.educade.es
País: Espanha
Entidade editora: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
Áreas temáticas: Ciências Sociais e Humanidades
Matérias: Educação e Pesquisa Educativa
Classificação Global: 257
Percentil do Factor de Impacto Normalizado: 73,07321773
Percentagem de artigos citados: 12,5
Percentagem ajustado de citações na matéria: 0,02741888
Percentagem de artigos mais citados: 0
Percentil Médio (Inverso): 8,13046875
Qualificador global: 18,74622107

Revistas Citadas


Revista Citada Total Citas 2017 2016 2015 2014 2013 2012
ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH 1 0 0 0 1 0 0
ACCOUNTING EDUCATION 4 0 0 2 0 2 0
ADVANCES IN ACCOUNTING 1 0 1 0 0 0 0
COMPUTERS & EDUCATION 1 0 0 0 0 0 1
EDUCADE-REVISTA DE EDUCACION EN CONTABILIDAD FINANZAS Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 4 0 0 2 0 2 0
EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY 1 0 0 1 0 0 0
ETR&D-EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT 1 0 0 0 0 1 0
HIGHER EDUCATION 1 0 0 0 0 0 1
HIGHER EDUCATION RESEARCH & DEVELOPMENT 1 0 0 0 0 0 1
INNOVATIONS IN EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL 1 0 0 0 0 1 0
INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS 1 0 1 0 0 0 0
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND LEARNING TECHNOLOGY 1 0 0 1 0 0 0
LANGUAGE AND EDUCATION 1 0 0 0 1 0 0
REDU-REVISTA DE DOCENCIA UNIVERSITARIA 1 0 1 0 0 0 0
RESEARCH PAPERS IN EDUCATION 1 0 0 0 1 0 0
REVISTA DE CONTABILIDAD-SPANISH ACCOUNTING REVIEW 4 1 1 0 0 2 0
Revista Española de Documentación Científica 1 0 0 0 1 0 0
Revista de Educación 1 0 0 1 0 0 0
TOTAL 27 1 4 7 4 8 3