L'avantguarda com a programari

L'avantguarda com a programari

L'article analitza la singularitat de la revolució dels nous media i la compara amb la revolució avantguardista en el disseny, el cinema i les arts visuals que es va esdevenir als anys deu i vint. L'autor argumenta que les tècniques avantguardistes dels anys vint es van transformar en convencionalis...

Saved in:
Translated title: La vanguardia como software
Avant-garde as Software
Journal Title: Artnodes. Journal on art, science and technology
Author: Lev Manovich
Palabras clave:
Traslated keyword:
Language: Catalan
English
Spanish
Get full text: https://artnodes.uoc.edu/jms/article/view/681
Resource type: Journal Article
Source: Artnodes. Journal on art, science and technology; No 2 (Year 2003).
DOI: http://dx.doi.org/10.7238/a.v0i2.681
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Usage rights: Reconocimiento (by)
Categories: Social Sciences/Humanities --> Humanities, Multidisciplinary
Abstract: L'article analitza la singularitat de la revolució dels nous media i la compara amb la revolució avantguardista en el disseny, el cinema i les arts visuals que es va esdevenir als anys deu i vint. L'autor argumenta que les tècniques avantguardistes dels anys vint es van transformar en convencionalismes del programari i la interfície de l'ordinador i reivindica que, en realitat, els nous media representen una nova avantguarda per a la societat de la informació, encara que facin servir formes modernes antiquades. Si l'avantguarda dels anys vint va sorgir amb formes noves per als nous media de l'època (fotografia, cinema, la nova impremta i tecnologies arquitectòniques), la nova avantguarda dels media presenta maneres radicalment innovadores d'utilització dels media ja existents. Així, les tècniques informàtiques que permeten accedir als media, manipular-los i analitzar-los constitueixen la nova avantguarda.
Translated abstract: El artículo analiza la singularidad de la revolución de los nuevos media comparándola con la revolución vanguardista en el diseño, el cine y las artes visuales que tuvo lugar en los años diez y veinte. El autor argumenta que las técnicas vanguardistas de los años veinte se transformaron en convencionalismos del software y la interfaz del ordenador, y reivindica que, en realidad, los nuevos media representan una nueva vanguardia para la sociedad de la información, aunque utilicen formas modernas anticuadas. Si la vanguardia de los años veinte surgió con formas nuevas para los nuevos media de la época (fotografía, cine, la nueva imprenta y tecnologías arquitectónicas), la nueva vanguardia de los media presenta formas radicalmente innovadoras de utilización de los media ya existentes. Así, las técnicas informáticas de acceso a los media, manipulación y análisis de los mismos constituyen la nueva vanguardia.
The article analyses the uniqueness of the new media revolution by comparing it with the avant-garde revolution of the 1910s-1920s in the visual arts, design and film. The author argues that the 1920s avant-garde techniques were transformed into the conventions of modern human-computer interface and software, thus functioning as a foundation of post-industrial labour. He also claims that new media does, in fact, represent a new avant-garde for the information society, although it uses old modernist forms. If the 1920s avant-garde came up with novel forms for the new media of their time (photography, film, new printing and architectural technologies), the new media avant-garde introduces radically innovative ways of using already accumulated media. Thus, computer-based techniques of media access, manipulation and analysis are the new avant-garde.