BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

PDF HTML XML DOI ORCID BIBLIO CBP HAP

FECYT NB CONICET PUBLINDEX


WoS SCOPUS JCR ESCI

El fet que l’editor sigui una institució de caràcter acadèmic explica que BiD vulgui aplegar preferentment textos especialitzats procedents de la comunitat acadèmica universitària. Tanmateix, la revista també és oberta a colaboracions procedents del món professional. BiD només inclourà textos origin...

Descripción completa

Guardado en:
ISSN: 1575-5886
Tipo de recurso: Revista
Web de la revista: http://bid.ub.edu/
Entidad editora: Universitat Oberta de Catalunya / Universitat de Barcelona
País: España
Idioma: Catalán
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Portugués
Español
Dirección del editor: Facultat de Biblioteconomia i Documentació. C/ Melchor de Palau, 140. 08014. Barcelona.
Correo electrónico: abadal@ub.edu
Periodicidad: Semestral
Derechos de uso: Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd) http://bid.ub.edu/
Materias:
Ciencias Sociales y Humanidades --> Biblioteconomía y Documentación
Descripción: El fet que l’editor sigui una institució de caràcter acadèmic explica que BiD vulgui aplegar preferentment textos especialitzats procedents de la comunitat acadèmica universitària. Tanmateix, la revista també és oberta a colaboracions procedents del món professional. BiD només inclourà textos originals; és a dir, no acceptarà articles que hagin estat publicats anteriorment en altres revistes o que hagin format part de monografies.