Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega

PDF HTML XML DOI ORCID BIBLIO CBP HAP


O Boletín da Real Academia Galega (BRAG) é unha publicación editada dende o ano 1906. Recolle traballos de investigación centrados en distintos aspectos da lingua, cultura e a literatura galegas, e mais outros contributos arredor da figura homenaxeada no Día das Letras Galegas.

Saved in:
ISSN: 2605-1680
Resource type: Journal
Journal web: http://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG
Publisher: Real Academia Galega
Country: España
Language: Galician
Publisher address: Rúa Tabernas, nº 11. CP: 15002. A Coruña.
Email: publicacions@academia.gal
Frequency: Anual
Usage rights: Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd) http://publicacionsperiodicas.academia.gal/index.php/BRAG/about/submissions#copyrightNotice
Categories:
Social Sciences/Humanities --> History
Social Sciences/Humanities --> Language --AMP-- Linguistics
Social Sciences/Humanities --> Literature
Description: O Boletín da Real Academia Galega (BRAG) é unha publicación editada dende o ano 1906. Recolle traballos de investigación centrados en distintos aspectos da lingua, cultura e a literatura galegas, e mais outros contributos arredor da figura homenaxeada no Día das Letras Galegas.