Identitat col·lectiva i imaginari popular en l’aplec de jocs tradicionals de Valls de mossèn Ribas

Estudis de Literatura Oral PopularBibliographic data

Translated title: Collective and imaginary popular identity in the collection of traditional games of Valls by Ms. Ribas
Journal Title: Estudis de Literatura Oral Popular
Author: Albert Oliva Ramal
Palabras clave:
Traslated Keywords:
Language: Catalan
Get full text: https://revistes.urv.cat/index.php/elop/article/view/2496
Resource type: Journal Article
Source: Estudis de Literatura Oral Popular; No 7 (Year 2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.17345/elop201891-102
Publisher: Universitat Rovira i Virgili
Usage rights: Reconocimiento (by)
Knowledge areas / Categories: Social Sciences/Humanities --> Folklore
Social Sciences/Humanities --> Literature

Statistical data

  • Views
  • Consultations
  • Citation style
  • Share
  • Export record
  • Favourites

Bibliometric data

WOS

Bibliography: ALLUÉ, Josep Maria (2000): Un, dos, tres, pica paret! Jocs Populars i tradicionals. Barcelona: Editorial La Galera.

IGLÉSIES, Josep (1977): Jocs tradicionals de brivalla i de joventut de Reus. Reus: Edicions Rosa de Reus.

LAVEGA, Pere; Glòria ROVIRA (2003): Els jocs tradicionals al Pallars Sobirà. Lleida: Garsineu Edicions.

MARIN, Imma; Olga PRADO (1996): El jugar de l’Amades. Moixaines, cançons de sorteig i jocs, volum 1. Tarragona: Edicions El Mèdol.

MASPONS I LABRÓS, Francesc (1874): Jochs de la infancia. Barcelona: Editorial Barcino.

MOYA, Bienve (2014): Cada dia és festa. Barcelona: Editorial Barcino.

OLIVA, Albert (2017): El carrer popular. Jocs de tradició a Valls. Valls: Edicions Quart Minvant.

RIBAS, Eusebi (1951): «Folk-lore vallenc. Jocs amb auca i llur descripció històrico-etimològica». (Manuscrit inèdit.)

SANZ, Joan; Vicenç SANCHO (2010): Jocs tradicionals d’Alcalà de Xivert. Sant Carles de la Ràpita: Col·lecció Temes Gaspatxers.

SERRA I BOLDÚ, Valeri (dir.) (1928-1925): Arxiu de Tradicions Populars, 7 fascicles. Barcelona.