Identitat col·lectiva i imaginari popular en l’aplec de jocs tradicionals de Valls de mossèn Ribas

Identitat col·lectiva i imaginari popular en l’aplec de jocs tradicionals de Valls de mossèn Ribas

Aproximar-se al món del joc tradicional és descobrir el folklore, els costums, els usos, la llengua, la història, les creences, l’art i les llegendes d’un territori. Alhora, és difícil dissociar el joc tradicional del comportament humà, i l’estudi del joc folklòric de l’etnografia i l’etnologia. L’a...

Guardado em:
Título traduzido: Collective and imaginary popular identity in the collection of traditional games of Valls by Ms. Ribas
Título da revista: Estudis de Literatura Oral Popular
Autor: Albert Oliva Ramal
Palavras chave:
Palavras chave traducidas:
Idioma: Catalão
Ligação recurso: https://revistes.urv.cat/index.php/elop/article/view/2496
Tipo de recurso: Artigo de revista
Fonte: Estudis de Literatura Oral Popular; No 7 (Ano 2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.17345/elop201891-102
Entidade editora: Universitat Rovira i Virgili
Direitos de utilização: Reconocimiento (by)
Matérias: Ciências Sociais e Humanidades --> Folclore
Ciências Sociais e Humanidades --> Literatura
Resumo: Aproximar-se al món del joc tradicional és descobrir el folklore, els costums, els usos, la llengua, la història, les creences, l’art i les llegendes d’un territori. Alhora, és difícil dissociar el joc tradicional del comportament humà, i l’estudi del joc folklòric de l’etnografia i l’etnologia. L’aplec de jocs tradicionals de Valls (1951) d’Eusebi Ribas és un mirall precís de bona part dels elements i característiques dels seus participants, del dia a dia, de l’entorn que envolta aquesta identitat col·lectiva i de tot un imaginari comú, popular, dinàmic i social.
Resumo traduzido: To study traditional games is to discover the folklore, customs, uses, language, history, beliefs, art and legends of a territory. At the same time, it is difficult to disassociate traditional games from human behaviour or to separate the study of folklore games from ethnography and ethnology. The “Aplec de jocs tradicionals de Valls” (Collection of traditional games of Valls) (1951) by Eusebi Ribas is an accurate reflection of a large part of the elements and characteristics of those who played these games, of day to day life, of the atmosphere surrounding this collective identity and of a whole series of common, popular, dynamic and social phenomena.