BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació

PDF HTML XML DOI ORCID BIBLIO CBP HAP

FECYT NB CONICET PUBLINDEX


WoS SCOPUS JCR ESCI

El fet que l’editor sigui una institució de caràcter acadèmic explica que BiD vulgui aplegar preferentment textos especialitzats procedents de la comunitat acadèmica universitària. Tanmateix, la revista també és oberta a colaboracions procedents del món professional. BiD només inclourà textos origin...

Descrição completa

Guardado em:
ISSN: 1575-5886
Tipo de recurso: Revista
Web da revista: http://bid.ub.edu/
Entidade editora: Universitat Oberta de Catalunya / Universitat de Barcelona
País: España
Idioma: Catalão
Inglês
Francês
Alemão
Italiano
Português
Espanhol
Endereço do editor: Facultat de Biblioteconomia i Documentació. C/ Melchor de Palau, 140. 08014. Barcelona.
Correio eletrónico: abadal@ub.edu
Periodicidade: Semestral
Direitos de utilização: Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd) http://bid.ub.edu/
Matérias:
Ciências Sociais e Humanidades --> Biblioteconomia e Documentação
Descrição: El fet que l’editor sigui una institució de caràcter acadèmic explica que BiD vulgui aplegar preferentment textos especialitzats procedents de la comunitat acadèmica universitària. Tanmateix, la revista també és oberta a colaboracions procedents del món professional. BiD només inclourà textos originals; és a dir, no acceptarà articles que hagin estat publicats anteriorment en altres revistes o que hagin format part de monografies.